Per una Andorra millor

Currículums vitaes

Carine Montaner

Carine Montaner​

Data de naixement​

06/06/1978

Trajectòria política i institucional

Consellera general (2015-2019)
Membre de la Comissió Legislativa de Sanitat i Medi Ambient (2015-2019)
Membre de la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura i Esports (2015-2019)
Membre de la Comissió Legislativa d’Afers Socials (2018-2019)
Membre de la delegació Internacional de l’Assemblea Parlamentària de la Francofonia (APF) (2015-2019)

Càrrecs parlamentaris

Membre de la Comissió Legislativa de Sanitat
Membre de la Comissió Legislativa d’Afers Socials i Igualtat (maig 2019 – març 2021)
Membre de la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports (maig 2019 – març 2021)
Membre de la Comissió Permanent (maig 2019 – març 2021)
Presidenta de la secció andorrana a l’Assemblea Parlamentària de la Francofonia (APF) (maig 2019 – març 2021)

Formació i trajectòria professional

Llicenciada en Ciències Econòmiques (especialitat Gestió d’empreses)
Màster 1 en Ciències econòmiques gestió d’empreses, Universitat Toulouse I
Màster 2 en Enginyeria d’Economia i social de les Polítiques territorials, Universitat Toulouse I
Professora fixa a la Universitat d’Andorra

Electe

Circumscripció parroquial

Actualment

Consellera no adscrita sense grup parlamentari

Data d’elecció

02/05/2019

Noemi Amador

Noemi Amador Pérez

Data de naixement

08/05/1983

Trajectòria política i institucional

Any 2021: Co-fundadora i vice-presidenta del partit d’Andorra Endavant

Càrrecs parlamentaris

Presidenta suplent del grup parlamentari d’Andorra Endavant
Presidenta de la Comissió Legislativa d’Afers Socials i Igualtat
Membre de la Comissió Legislativa de Sanitat
Membre de la Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports
Membre de la comissió Permanent
Membre de la delegació andorrana a l’Assemblea Parlamentària de l’Organització per la Seguretat i Cooperació a Europa (OSCE-PA)

Formació i trajectòria professional

Llicenciada en filologia anglesa
Diplomada d’un màster en educació i noves tecnologies TIC (e-learning)
Professora en llengua anglesa a l’Escola Andorrana de Segona Ensenyança

Electe

Circumscripció nacional

Data d’elecció

25/05/2023

Marc Monteagudo Torres

Marc Monteagudo Torres

Data de naixement​

16/08/1987

Trajectòria política i institucional

Any 2022:
Co-fundador i Secretàri General del Partit Polític “Andorra Endavant”.

Càrrecs parlamentaris

Membre de la Comissió Legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals
Membre de la Comissió Legislativa de Política Territorial, Urbanisme i Medi Ambient
Membre de la delegació andorrana a l’Assemblea Parlamentària de la Mediterrànea (APM)

Formació i trajectòria professional

Empresari

Electe

Circumscripció nacional

Data d’elecció

25/05/2023